Terug naar Medewerker

Rob Wagenaar

adviseur

Rob Wagenaar is oprichter van het bureau en oefent inmiddels meer dan 40 jaar gepassioneerd het advies vak uit. Bewust veelzijdig professional: adviseur, trainer, coach, facilitator en ondernemer.

Actief als boardroom consultant en coach van bestuurder en topprofessionals. Architect van intensive veranderingstrajecten. “Trusted Advisor” met langdurige cliënt relaties. Profit en not for profit/overheid. Mensen waarderen zijn betrokkenheid, humor en scherpe inzicht. Hoewel van huis uit bedrijfseconoom, is hij mensgericht en houdt hij zich bezig met veranderingen in organisaties waarbij veranderingen voor en door mensen het aangrijpingspunt zijn. Hij werkt aan strategie waarbij de invoering daarvan voorop staat, begeleidt directies en raden van bestuur, trekt werkconferenties, coacht, ontwikkelt en leidt opleidingen voor professionals. Internationale contacten en opdrachten zijn een must, vanwege de verrijking van vak en geest. Er is een boeiend track record opgebouwd in zowel het Verre Oosten, USA  als Europa. Substantieel werd bijgedragen aan de integratie van Oost-Europese landen, vele multinationals zijn bijgestaan bij hun internationale ontwikkeling en ook leidde hij consultantsopleidingen in het buitenland.

Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgebouwd in zeer verschillende organisaties (Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en binnen verenigingsbesturen). Het vak is ook gediend door langjarig bestuurlijk werk, als voorzitter van de beroepsvereniging, de Ooa (nu Erelid) en internationaal als lid van het Executive Committee van ICMCI. Rob werd in 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.