Peter Kievoet

adviseur

Peter Kievoet (1969) is een ervaren adviseur, trainer en gecertificeerd (personal) coach met passie voor mensen, zingeving en permanente vernieuwing. Hij kent de publieke sector van haver tot gort en heeft diverse leidinggevende functies met een hoog politiek afbreukrisico binnen de Rijksoverheid vervuld. Bij verschillende departementen heeft hij als politiek adviseur van bewindspersonen gewerkt.

Zijn kracht als adviseur ligt op het gebied van sturingsrelaties op het snijvlak waar politiek-bestuurlijke ambities en ambtelijk realisatievermogen elkaar ontmoeten. Daarbij richt hij zich enerzijds op de mens en is sparring partner voor de politieke, bestuurlijke en/of ambtelijke top voor bij complexe strategische en/of veranderkundig uitdagende trajecten. Anderzijds heeft hij zich gespecialiseerd in effectieve en efficiënte sturing en inrichting van overheidsorganisaties, gericht op de vertaling van ambitie naar realisatie. Hij overziet het geheel, brengt structuur aan, ziet snel de essentie en is een onafhankelijk denker.
Daarnaast is hij vaardig in het werken met individuen en teams als adviseur, trainer, coach of procesbegeleider. Hij is daarbij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mensen in relatie tot de organisatiedoelstelling. Zijn kracht bij trainen en coachen is dat hij de ander met verwondering tegemoet treedt, waarbij hij zijn eigen overtuigingen parkeert. Hij ziet en hoort non-verbale signalen, terugkerende gedragspatronen en onderliggende overtuigingen, om deze vervolgens te spiegelen en samen te analyseren.
Zo zet hij mensen in hun kracht en brengt hij de organisatie dichter bij haar doelen.

Deel deze pagina