Terug naar Onze mensen

Paul Geertsema

adviseur/ directie

Paul Geertsema adviseert als arbeids- en organisatiepsycholoog bij complexe verandertrajecten, waarbij gedrag en overtuigingen van de betrokkenen een cruciale rol spelen. Hij doet dat met een combinatie van sensitiviteit en een bijna vanzelfsprekende flair.

Het zwaartepunt van zijn beroepspraktijk ligt in het stimuleren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen organisaties, altijd met de centrale opgave van de organisatie als uitgangspunt. Hij schakelt daarin moeiteloos tussen de verschillende lagen, van (top)management tot werknemers in het primair proces. In dit proces is Paul scherp op het bevorderen van initiatief en (persoonlijk) leiderschap, waarbij hij met een positieve insteek helpt om ingesleten gedragspatronen bij management èn medewerkers om te buigen naar meer effectief gedrag.

Paul heeft ruim tien jaar ervaring met het adviseren en coachen van bestuurders, management, professionals en ondernemingsraden bij vraagstukken rond reorganisaties en fusies, procesoptimalisatie, samenwerking, teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Na het afronden van zijn SIOO-studie is hij als CMC-er (Certified Management Consultant) in de brede adviespraktijk werkzaam. Zijn betrokkenheid, analytische vaardigheid en respect voor mensen maakt het tot een plezier met hem samen te werken.