Terug naar Medewerker

Marjoka van Doorn

24-7-2019

Marjoka van Doorn heeft als adviseur vanuit een sociaal psychologische achtergrond een scherp oog voor gedrag, groepsdynamiek en samenwerking; ofwel hoe de onderlinge verhoudingen het behalen van resultaat belemmeren of bevorderen. Werken aan de verbinding tussen mensen en werken aan resultaat gaan wat haar betreft dan ook altijd hand in hand.

Marjoka van Doorn

Het betrekken van verschillende niveaus in de organisatie bij het formuleren en analyseren van de uitdaging waar de organisatie voor staat, zodat er verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een breed gedragen en resultaatgerichte aanpak, kenmerkt haar benadering van organisatievraagstukken. Marjoka schakelt makkelijk tussen niveaus in de organisatie om de connectie tussen beleid, beheer en uitvoering te helpen versterken. Ze heeft een voorkeur voor een pragmatische aanpak, met oog voor de mensen die het werk gedaan krijgen. Opdrachtgevers waarderen haar aandacht en betrokkenheid, constructieve en heldere communicatie, analystisch vermogen en haar flexibiliteit om te wisselen tussen de rol van trainer, coach en adviseur.

Marjoka combineert sinds eind jaren negentig een trainings- en adviespraktijk met het werken in een academische context - in 2016 promoveerde ze in de sociale wetenschappen. Ze leidde psychologen op voor het vak van trainer, coach en consultant, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Ze was opleider van de post-master opleiding interventiekunde van het Instituut voor Interventiekunde, waar ze managers, adviseurs en ‘veranderaars’ opleidde in de principes en praktijk van leren, organiseren en adviseren. Door het overdragen van haar eigen vak heeft ze een breed repertoire aan interventiemogelijkheden tot haar beschikking en is ze helder over haar uitgangspunten als adviseur. Sinds september 2019 is Marjoka als adviseur verbonden aan WagenaarHoes.

Marjoka werkte als trainer, coach en adviseur voor uiteenlopende organisaties in de publieke sector; ze leidde werkconferenties en samenwerkingssessies rond beleids- en organisatieverandering en ten behoeve van het versterken van de samenwerking binnen en tussen teams en organisaties. Ze geeft lezingen, training en opleiding over groepsdynamica, procesadvisering en actie-onderzoek als methode om organisatievraagstukken in kaart te brengen en te beïnvloeden. Marjoka is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.