Karel Verweij

adviseur

Karel Verweij (1955) is een ondernemende veranderkundige die met durf, humor en verbinding geniet van het begeleiden en leiding geven aan complexe veranderingsprocessen binnen en tussen) organisaties. Betrokkenheid bij die organisaties in hun dynamische maatschappelijke omgeving  is daarbij zijn motivatie. Hij heeft uitvoerige en langdurige ervaring in de publieke sector, met name de zorg.

Hij houdt ervan om focus aan te brengen in strategische vraagstukken en vindt het belangrijk de noodzakelijke structuren en processen in organisaties zoveel mogelijk te ‘ont - regelen’ en te vereenvoudigen, zodat een ieder binnen en buiten de organisatie weer snapt hoe het zit.

Zijn motto: zonder verbinding geen verandering en innovatie die blijvend is. Bij het aangaan van een veranderingstraject spreekt hij graag een gezamenlijke veranderagenda af en benoemt de principes die uitgangspunt vormen voor de aanpak. Voor Karel zijn dat in ieder geval eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en zelforganisatie. Hij hecht veel waarde aan de participatie van medewerkers, medezeggenschap, toezichthouders en andere betrokkenen in het beleids- en besluitvormingsproces. Karel heeft een besturingsmodel ontwikkeld waarbij in een vroegtijdig stadium stakeholders betrokken worden bij vraagstukken op het gebied van de strategische en organisatorische vernieuwing.

Naast zijn werkzaamheden als tijdelijk (project-)manager treedt hij op als coach en begeleidt hij toezichthouders, bestuurders en managers

Karel studeerde organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam en is Master of Management Consulting van de Postdoctorale opleiding Management Consultant, Vrije Universiteit  Amsterdam

Deel deze pagina