Terug naar Medewerker

Hein van Stokkom

adviseur

Hein van Stokkom (1955) is een analytische en resultaatgerichte adviseur die een scherp oog voor het geheel combineert met het vermogen snel tot de kern te kunnen komen. Hij denkt strategisch en onafhankelijk en werkt bestuurlijk sensitief en verbindend, met aandacht voor het proces en de mens. Hij helpt bestuurders en managers bij strategie- en organisatieontwikkeling en brengt daarbij vernieuwing en ontwikkeling.

Hein

Hein startte zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat waar hij diverse functies bekleedde, waaronder directeur Water bij directie Oost Nederland. In 2003 verruilde hij deze functie voor de rol als secretaris directeur bij Waterschap Brabantse Delta, die hij bijna 15 jaar vervulde. In die functie leidde Hein een groot aantal vernieuwende samenwerkingstrajecten, waaronder de fusie van 5 waterschappen maar ook de regionale belastingsamenwerking en het opzetten van een gezamenlijk laboratorium voor 9 waterschappen. Ook landelijk en internationaal was en is Hein betrokken bij tal van grote interbestuurlijke samenwerkingstrajecten.

Sinds eind 2018 werkt Hein parttime als directeur bijzondere projecten bij Waterschap Brabantse Delta. Hij is in die rol onder meer als strategisch adviseur betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een National Water & Sanitation Master Plan in Zuid-Afrika; covoorzitter en projectleider (namens UvW) samenwerking waterketen VNG-Unie-Vewin (BAW2011); en juryvoorzitter Circular Award Public.

Daarnaast heeft hij een eigen adviespraktijk op het terrein van bestuur & management, organisatieontwikkeling, water (in brede zin) en informatievoorziening.

Hij werkt daarin als associé van WagenaarHoes.