Terug naar Onze mensen

Harry ter Braak

adviseur en vennoot

Harry ter Braak (1952) is zijn carrière gestart als onderzoeker bij de Universiteit van Groningen en heeft daarna verschillende functies in het publieke domein vervuld, waaronder gemeentesecretaris van Delft en griffier van de provincie Utrecht. Vanaf 2000 heeft hij bij WagenaarHoes een gevarieerde advies-, coachings- en trainingspraktijk opgebouwd rondom de strategisch-bestuurlijke aspecten van organisaties.

Harry is in complexe situaties in zijn element als adviseur voor governancevraagstukken rond besturing en strategie, en procesbegeleider cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Verder treedt hij regelmatig op als onderzoeker wanneer complexe vraagstukken daarom vragen en/of als integriteitsvraagstukken aan de orde zijn. Hij koppelt daarbij inhoudelijke scherpte aan een grote gevoeligheid voor de onderlinge verhoudingen in organisaties. Hij heeft als adviseur aan de wieg gestaan van belangrijke innovaties zoals de samenwerkingsmodellen Ten Boer-Groningen en het BEL-model (Blaricum, Eemnes en Laren) en de virtuele shared service organisatie Waterkracht van 5 waterschappen. Hij coacht organisaties en bestuur- en managementteams zoals recent nog het Dagelijks Bestuur van Drechtsteden en Cumela (brancheorganisatie). Hij weet mensen te inspireren tot het ontwikkelen van nieuwe wegen in zowel de zakelijke als de publieke markt. Feiten krijgen betekenis in een context en perspectief. Verandering van perspectief en of context levert andere betekenissen op en geeft ruimte om nieuwe wegen te bewandelen. 

Ook is hij verbonden als docent strategie en verandermanagement in masterclasses in de publieke en non-profit sector van de VU, en is hij docent bij SIOO (interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven). Verder is hij onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Delft. Harry is vennoot van WagenaarHoes. Hij is gecertificeerd commissaris en gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.