Eric ten Hulsen

adviseur

Eric ten Hulsen (1957) is als interventiekundige, adviseur en manager gedreven om organisaties daadwerkelijk bezield en effectief te laten werken voor klanten, burgers, ondernemers. Zijn kracht zit in doorgronden van puzzels, mensen samen brengen en belangen verenigen. Hij gelooft dat systematisch presteren, leren en verbeteren en een inspirerende, mondige en open werkcultuur de twee benen zijn die beweging op alle niveaus van de organisatie creëren. Hij kan enthousiasmeren, het grote hanteerbaar maken en helpen veranderingen echt in gang te zetten.

Eric adviseert op het grensvlak van maatschappelijke vragen, organisatie en strategie. Hij houdt van de maatschappelijke en organisatorische complexiteit van organisaties die met deze vragen aan de slag zijn, veelal binnen netwerken en ketens. Hij richt zich op verbinden van het kleine aan het grote, van de organisatorische principes in de verre abstractie aan de problemen dichtbij. Van (politiek) bestuur aan uitvoerend apparaat. Verbinden, op én-én sturen, samen met partners optrekken vanuit de overtuiging dat beleid pas bestaat als het is gerealiseerd.

Eric heeft eindverantwoordelijkheid gedragen in grote decentralisatie- en veranderingsprocessen in het sociaal domein  in Amsterdam, bij een noodlijdende VMBO/MBO-school in Amsterdam-Slotervaart en als gemeentelijk HR-directeur.

Deel deze pagina