Terug naar Medewerker

Bas van Delden

adviseur

22-8-2019

Bas van Delden (1961) heeft een brede achtergrond als overheidsmanager. Hij werkte sinds 2017 als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de SVB en was daarvoor bij de gemeente Amsterdam onder meer directeur Werk en Inkomen en Hoofd Bureau Integriteit. In de jaren daarvoor was hij lang werkzaam bij de politie; zowel in de openbare orde als in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Later bij het Openbaar Ministerie. En ook bij het Ministerie van BZK; domein openbare orde en veiligheid.

 

 

Bas van Delden

Als adviseur zal hij zich richten op coaching en advisering van bestuurders en (eind)verantwoordelijk managers, met name ook rond vraagstukken op het vlak van morele oordeelsvorming en integriteit en werken volgens ‘de bedoeling’, in het sociaal domein en daarbuiten. Ook ondermijning heeft zijn bijzondere interesse en aandacht. Daarnaast is hij als interim manager inzetbaar.