Ariëlla Verheul

adviseur

Ariëlla Verheul (1983) is een loyale en ambitieuze projectleider en adviseur. Zij werkt doelgericht en is een pragmatische stuurder en regisseur. Ariëlla is sterk in het brengen van energie in een programma of project, het creëren van een gezamenlijk belang, het bouwen aan effectieve netwerken en het medeverantwoordelijk maken van partners. Opdrachtgevers ervaren haar als een heldere communicator met een transparante agenda die een positieve en doelgerichte context weet te realiseren. Zij is niet bang het stevige gesprek te voeren en is doortastend in haar sturing naar het afgesproken resultaat. Ariella weet daarin te prioriteren, focus te brengen en gezamenlijke successen te vieren.

De afgelopen jaren heeft Ariëlla diverse grote, middelgrote en kleinere organisaties geadviseerd, veelal op het snijvlak van politiek, strategie, beleid en uitvoering.  Voor haar overstap naar WagenaarHoes werkte zij voor veel lagere overheden als projectleider en adviseur om van de decentralisaties binnen het sociaal domein een succes te maken en de transities vorm en inhoud te geven. Voorbeelden zijn de ontwikkeling en implementatie van sociale wijkteams, het ontwikkelen en uitvoeren van een regionale innovatieagenda, en het begeleiden van transformatieprojecten via subsidie- en inkooptrajecten.

Ariëlla studeerde sociale geografie en is gewend te kijken naar de interactie tussen mens en omgeving. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren van politieke besturen. Zo werkte zij enkele jaren als bestuursadviseur voor de gemeente Amsterdam. Inmiddels kent zij ook als gemeenteraadslid in Amsterdam de politieke context en weet daarin op strategische wijze de afstemming te vinden.  

Deel deze pagina