Terug naar Onze mensen

Anne-Linde Oldenhof

onderzoekstagiair

1-7-2021

Anne-Linde Oldenhof (1994) is per juli 2021 als onderzoeksstagiair aan WagenaarHoes verbonden. Ze heeft een bestuurskundige achtergrond en heeft ervaring als beleidsonderzoeker bij diverse provinciale rekenkamers en lid van gemeentelijke rekenkamercommissies. Momenteel werkt zij als adviseur van een gemeentelijke directie en volgt daarnaast een tweede master-opleiding: sociaal-organisatorische Bedrijfskunde.   

Anne-Linde is in het bijzonder geïnteresseerd in de complexiteit van de publieke sector. De vraag hoe deze van nog meer meerwaarde kan zijn voor de samenleving staat voor haar altijd voorop. Vanuit deze gedrevenheid richt zij zich als onderzoeker en adviseur op organisatieontwikkeling in het publieke domein en wat dit vraagt van het ontwerp, de cultuur en het lerend vermogen van organisaties. Met haar nieuwsgierige houding, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, analytisch vermogen, enthousiasme en frisse blik weet zij vragen te stellen en verbanden te leggen waarmee zij bijdraagt aan nieuwe aanpakken voor de complexe maatschappelijke- en organisatievraagstukken van de publieke sector.

Anne-Linde voert de komende periode haar afstudeeronderzoek uit via WagenaarHoes Organisatieadvies bij een grote onderwijsinstelling. Thema van het onderzoek is de rol van leiderschap en lerend vermogen in de organisatie voor het realiseren van vernieuwingen in het onderwijs.