Amida Michael

6-8-2021

Amida Michael (1962) is een nuchtere, nieuwsgierige en gedreven interimmanager met een goed inzicht in soms complexe omgevingsfactoren. Als jurist en veranderkundige acteert zij op het snijvlak van bestuurlijke ambities en formele en organisatorische (on-)mogelijkheden. Zij ziet opties, denkt in scenario’s en neemt organisaties mee in concrete verbeterstappen en kleinere en grotere transities.

Amida heeft ruime managementervaring in het publieke domein. Sinds 2016 vervult zij bijzondere opdrachten, zoals programmamanager gedragsbeïnvloeding en taskforcemanager werving BOA’s (beide domein openbare orde en veiligheid, gemeente Amsterdam) en kwartiermaker/programmamanager voor de Kansspelautoriteit ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand.

Daarvoor heeft zij vanaf 2009 bijgedragen aan de voorbereiding en de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en na de oprichting in 2013 de functie van directeur vergunningverlening vervuld. Gedurende haar loopbaan bij de gemeente Amsterdam heeft zij zowel bij diensten als bij stadsdelen gewerkt in de domeinen openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, sociaal domein en publieke dienstverlening.

Amida’s kracht ligt vooral in het bouwen van bruggen: tussen domeinen, tussen organisaties en organisatieonderdelen, en tussen beleid en uitvoeringspraktijk. Opdrachtgevers ervaren Amida als gedreven, resultaatgericht, transparant en grensverleggend.

Amida is al lange tijd maatschappelijk actief als toezichthouder bij een woningcorporatie en een coöperatieve woningbouwvereniging.