Terug naar Onze mensen

Alinda van Bruggen

adviseur/ directie

Alinda van Bruggen (1968) combineert als gepromoveerd socioloog een goed inzicht in menselijk gedrag en stelselvragen met een onderzoekende houding en een scherpe waarneming. Ze wordt door opdrachtgevers gewaardeerd om de heldere en prettig overtuigende manier waarop zij complexe vraagstukken overzichtelijk en begrijpelijk maakt voor alle betrokkenen. Zij helpt richting, focus en energie te brengen in complexe contexten.

Alinda adviseert vooral over vraagstukken op het snijvlak van maatschappij, bestuur en organisatie. Dat geldt in het bijzonder voor governance- en organisatievraagstukken die voortkomen uit de veranderende verhoudingen tussen overheden en samenleving, en de uitwerking daarvan rond onder meer de omgevingswet en het sociaal domein, waarmee zij zich al sinds de jaren ’90 als onderzoeker en adviseur bezig houdt. Zij weet treffend en stimulerend bestuurders, managers en medewerkers mee te nemen van de opgave naar oplossingen.

Als ervaren procesmanager helpt zij bestuurders en medewerkers van alle niveaus omgaan met meervoudige doelen, belangen en tempo’s die gehanteerd moeten worden. Alinda houdt daarbij het overzicht, is resultaatgericht en koersvast. Zij legt de lat hoog, maar altijd met aandacht voor wat dat met mensen doet.  Mensen vinden haar toegankelijk en respectvol.

Alinda is gecertificeerd management consultant (CMC) en gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.