Noortje Gerritsen

adviseur

Noortje Gerritsen (1976) is adviseur met een bestuurskundige achtergrond. Haar kracht ligt in de combinatie van een scherpe inhoudelijke blik en de proceskwaliteit die nodig is om tot goede besluiten te komen.

Die kracht zet ze in uiteenlopende opdrachten in waar de opgave is om binnen én tussen bestuur en organisatie de juiste stappen te zetten. Zo is Noortje adviseur in strategietrajecten binnen gemeenten en bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Daarnaast adviseert Noortje organisaties hoe zij - door net even anders naar hun mogelijkheden te kijken - hun prestaties kunnen verbeteren en beter in control kunnen zijn. Daarbij stimuleert zij verdere ontwikkeling bij leidinggevenden en medewerkers, het optimaliseren van werkprocessen en het waar nodig aanpassen van de organisatie-inrichting.

Noortje treedt graag op in rollen waarin voortdurend geschakeld moet worden tussen een goede procesgang, politiek-bestuurlijke wensen, persoonlijke verhoudingen en organisatorische mogelijkheden.

Noortje is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.