Mark de Vries

adviseur

Mark de Vries (1966) heeft al sinds de start van zijn loopbaan een rode draad in zijn werk: het optimaal benutten van het talent van professionals in organisaties. Het samenspel tussen herkennen, benutten en ontwikkelen van talenten van professionals enerzijds en vormgeven aan organisaties waarin hun talenten benut worden anderzijds, is wat hem drijft. Mark heeft een ruime ervaring op operationeel en strategisch niveau in diverse organisaties in zowel de publieke als de commerciële sector. Dat maakt hem tot een goede gesprekspartner en adviseur als het gaat om arbeidsmarktdynamiek en het verbeteren van prestaties en ontwikkeling van mensen en organisaties. Als projectleider heeft hij ervaring in verschillende grote projecten rond intergemeentelijke samenwerking en shared services. Hij heeft teams en organisaties begeleid in het inzichtelijk maken van verwachtingen van de diverse bestuurlijke en ambtelijke belanghebbenden en de doorvertaling daarvan naar de praktijk.

Mark is een enthousiaste, energieke en gedreven adviseur, die uitgaat van het beter benutten van bestaande situaties voordat hij kijkt naar de aanpassing daarvan. Hij gaat gevoelige punten niet uit de weg en beoogt werkomgevingen te creëren waar mensen de veiligheid voelen om de verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij hun rol, ook waar deze in toenemende mate gericht is op regie en netwerkend partnerschap.

Deel deze pagina