Jostein van Vliet

adviseur

Jostein van Vliet (1983) is van huis uit sociaal- en organisatiepsycholoog. Vanuit de visie dat er alleen wat verandert als mensen daadwerkelijk iets anders gaan doen begeleidt hij verandertrajecten. Van richting zoeken naar een heldere koers, van strategie naar uitvoering, en van beperkingen naar nieuwe mogelijkheden.

Klanten herkennen hem aan zijn stijl van steeds weer nieuwsgierig kijken en vragen stellen, verrassende verbanden leggen en zo beweging veroorzaken. Jostein van Vliet is analytisch, mensgericht en omgevingsbewust, en hoort van zijn klanten terug dat hij nét het andere perspectief en het verrassende inzicht weet te brengen.


Vanuit zijn gedegen opleiding als interventiekundige heeft hij een brede basis om te creëren wat nodig is om organisatievraagstukken te helpen oplossen. Bijvoorbeeld door als (team)coach de voorwaarden te scheppen voor een goede samenwerking. Door ambities te helpen vertalen in een uitvoerbare strategie en daar een goede sturing op resultaten voor in te richten. Of besluitvorming te verhelderen door met leerinterventies en evaluaties boven tafel te krijgen die nodig is.


Met zijn ervaring bij overheid en bedrijfsleven weet hij het verschil te overbruggen tussen wat mensen zeggen dat ze willen bereiken, en het daadwerkelijk realiseren van hun ambitie. Door die ambitie te helpen uitkristalliseren, helderheid te brengen in wat er voor nodig is, en op zoek te gaan naar onderliggende patronen die daarbij helpen of hinderen. En soms ook gewoon door met energie en focus voortgang te maken op een taai probleem.