Erik Koopman

adviseur

Erik Koopman (1992) is een adviseur met een goed inzicht in de weerbarstige vraagstukken die spelen in het openbaar bestuur. Met zijn nieuwsgierigheid, analytisch vermogen, enthousiasme en gedrevenheid is hij altijd op zoek naar de verbinding tussen nieuwe perspectieven en praktische oplossingen.

 

 

Erik heeft de masters bestuurskunde en bedrijfskunde (cum laude) afgerond. Hij heeft een brede kennis van organisatieprocessen en vraagstukken in het (semi-) publieke domein. Een terugkerend thema is het organiseren en ontwikkelen van lerend vermogen in publieke organisaties die opereren in complexe ketens en netwerken, en bovendien grote veranderingen doormaken. De afgelopen tijd heeft Erik ruime ervaring opgedaan in onder andere het sociaal domein, governancevraagstukken (waaronder verbonden partijen en de Omgevingswet) en verandertrajecten.