Ariëlla Verheul

adviseur

Ariëlla Verheul (1983) is een ervaren leider en adviseur met organiserend verandervermogen in het publieke domein. Zij heeft een scherp gevoel voor (politiek) bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Zij werkt doelgericht en is een pragmatische stuurder en regisseur. Ariëlla brengt energie in een programma of project, zet in op het creëren van een gezamenlijk belang, bouwt aan effectieve netwerken en het medeverantwoordelijk maken van partners. Opdrachtgevers ervaren haar als een heldere communicator met een transparante agenda. Zij is niet bang het stevige gesprek te voeren en is doortastend in haar sturing naar het afgesproken resultaat. Ariella weet daarin te prioriteren, focus te brengen en gezamenlijke successen te vieren.

De afgelopen jaren heeft Ariëlla diverse grote, middelgrote en kleinere organisaties geadviseerd, veelal op het snijvlak van politiek, strategie, beleid en uitvoering. Ook is zij actief als trainer en facilitator in het publieke domein. Voor haar overstap naar WagenaarHoes werkte zij voor veel lagere overheden als projectleider en adviseur om van de decentralisaties binnen het sociaal domein een succes te maken en de transities vorm en inhoud te geven.

Ariëlla studeerde sociale geografie en is gewend te kijken naar de interactie tussen mens en omgeving. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren in politiek bestuurlijke context en weet daarbinnen op strategische wijze de afstemming te vinden. Zo werkte zij enkele jaren als bestuursadviseur voor de gemeente Amsterdam. Ook werkte zij als gemeenteraadslid in Amsterdam.