Succesvolle leerkring Opgavegericht werken voor de VGS

Christian van den Berg
16-7-2019

Vanaf dit voorjaar organiseert WagenaarHoes voor en met de Vereniging van Gemeentesecretarissen een leerkring voor Opgavegericht werken (OGW).

Steeds meer overheden gaan aan de slag met een manier van Opgavegericht werken. Logisch omdat ze steeds vaker aanlopen tegen vraagstukken die de (lokale) overheid niet alleen kan oplossen. Waarbij er een gezamenlijk eigenaarschap is met de partners in de samenleving. En waar je dus niet alleen over kunt beslissen. Dat vraagt een andere manier van werken. Een manier die nieuw is voor medewerkers, maar ook nieuw voor de ambtelijke leiding, voor de bestuurders en voor inwoners en instanties van de gemeente.

Definitie

In de leerkring pellen we het onderwerp Opgavegericht werken af, in samenwerking met gemeenten die er al mee aan de slag zijn en met betrokkenen die al ervaring hebben met deze manier van werken. Gemeentesecretarissen leren van elkaar en van experts wat OGW precies is. Wat je vooral wel en vooral niet moet doen om het te laten slagen en wat je nodig hebt om van OGW een succes te maken.

Dos And Donts

WagenaarHoes begeleidt de leerkring en bewaakt de leerlijn. Ook zorgen we ervoor dat alle gemeentesecretarissen op elk gewenst moment kunnen instappen door toegankelijke en vlotte ‘wrap-ups’ te maken.

http://bit.ly/VGS_leerkring1_OGW

http://bit.ly/VGS_leerkring2_OGW

Sense Of Urgency

Daarnaaast leveren we tijdens de leerkringbijeenkomsten speciefieke kennis over veranderen en implementatie van veranderingen. Waarbij de psychologie achter veranderingen een belangrijke rol speelt in het succesvol kunnen implementeren van Opgavegericht werken. Juist omdat er zowel van medewerkers, als van bestuurders en leidinggevenden in de organisatie ander gedrag wordt verwacht en tegelijkertijd de verwachtingen bij de omgeving hoog gespannen zijn.