Terug naar Actueel

Participatie zonder frustratie

Christian van den Berg
3-12-2019

Zullen we op dit onderwerp een participatie-traject starten? Die vraag wordt heel snel, en steeds vaker, met Ja beantwoord. Waarom ook niet zou je zeggen. Inwoners en belanghebbenden mee laten denken, daar kun je toch bijna niet tegen zijn?

Gooi er nog een hippe vorm met een barista op het schoolplein tegenaan en je bent weer helemaal van deze tijd. Of….?

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het onderwerp participatie. Sommigen uit intrinsieke overtuiging. Anderen gestuurd door politieke voorkeuren. En weer anderen omdat ze bij de introductie van de Omgevingswet mee hebben gekregen dat participatie daar een essentieel onderdeel van is.

Veel gemeenten lopen echter vast door een te enthousiaste start met participatie.

Want als u vooraf niet goed nadenkt over wat u precies gaat doen met de uitkomst, dan loopt u kans dat u de verkeerde mensen, de verkeerde vragen gaat stellen. Met als resultaat een lastig te gebruiken uitkomst. Of, en dat is misschien nog wel erger, verspeeld krediet bij uw inwoners, ketenpartners en andere belanghebbenden. De kans dat zij bij een volgende keer of een verdiepingsslag afhaken is natuurlijk levensgroot.

Het Ministerie van BZK ondersteunt daarom gemeenten met een pilot om participatie op een goede en doordachte manier te starten. 

Raadsleden, bestuurders en iedereen die hen adviseert worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met een denkmodel dat hen helpt te bepalen “waarom”, “met wie” en “waartoe” ze participatie inzetten. En met een werkwijze die leert om de goede vragen te stellen en uw eigen lokale context en keuzes te laten helpen bij uw participatie-aanpak.

In een levendige en uitermate interactieve werksessie is er alle ruimte om met elkaar te bepalen wat een passende lokale oplossing is om participatie aan de slag te gaan.

 

  • Christian van den Berg
    Christian van den Berg
    adviseur