Onze dienstverlening in de huidige crisis

Partner in verandering, ook nu

10-4-2020

De gevolgen van de Corona-pandemie raken iedereen. In de eerste plaats degenen die besmet zijn geraakt en ziek geworden en zij die dichtbij hen staan. Daarnaast worden veel sectoren hard geraakt en ontregeld. Wij zien dat ook bij onze opdrachtgevers en relaties veel reguliere processen fors zijn verstoord. Èn dat er met grote inzet en creativiteit wordt geprobeerd om te doen wat nodig is en om te zorgen dat vitale processen doorgang kunnen vinden. Dat de huidige situatie veel doet met mensen, soms in negatieve maar ook vaak in positieve zin. Èn dat dit alles in veel gevallen andere dingen vraagt van het management en bestuur van organisaties en dwingt om anders te kijken naar prioriteiten. Dat geldt ook voor ons als bureau. Wij helpen graag om te doen wat nodig is, in een vorm die past bij de huidige omstandigheden en bij uw specifieke situatie.

Andere vormen en andere planning

Waar dat past en wenselijk is, zetten wij ons in om de opgaven waarvoor wij zijn ingeschakeld op een andere (online) wijze verder te brengen. Wat daarbij goede vormen en een passende timing zijn, bespreken we graag met u. In de afgelopen weken hebben wij samen met onze opdrachtgevers diverse tools en mogelijkheden verkend en mooie oplossingen gevonden. Online coaching blijkt een uitkomst; modules voor opleidingen voor een gemeente zijn omgezet in webinars; een grootschalig management development traject kan in een gewijzigde vorm toch doorgang vinden. Waar nodig bieden we zelfs iets aan voor kinderen van thuiswerkende ouders om hen tijdens een online training op een leuke, speelse en leerzame manier bezig te houden.

 

Aansluiten bij veranderde prioriteiten

Waar prioriteiten voorlopig zijn verschoven, denken we graag mee hoe de opgaven en trajecten waarbij wij betrokken zijn het beste uitgesteld of aangepast kunnen worden. Maar vooral ook over hoe u binnen de beperkingen die nu gelden zo effectief mogelijk aan de slag kunt met de zaken die nu voorrang vragen. We delen graag onze praktische kennis en ervaring met vormen van online (samen)werken, maar kunnen ook juist nu mogelijk helpen in een rol als kritische vriend, klankbord of coach.

 

Helpen om kansen te pakken

De verstoring van de reguliere praktijk maakt dat in organisaties plotseling veel zaken scherper zichtbaar worden. Dat geldt voor kwetsbare schakels in het systeem, maar ook voor waar  kracht zit. Wat de drijvende en verbindende waarden en relaties zijn, komt aan de oppervlakte. En wie weet waar te kijken, herkent ook wat daar van afleidt. Van leidinggevenden en bestuurders mag verwacht worden dat zij duiding en richting geven aan wat er nu gebeurt in en met organisaties. Wij zijn graag beschikbaar als klankbord om van “de crisis hanteren”, te komen naar waarnemen, naar duiden, naar kansen pakken. 

 

Voorbereiden op veranderd verder gaan

Voor veel sectoren en organisaties zal, als deze crisis voorbij is, doorgaan op de oude voet niet wenselijk of haalbaar zijn. Veel van onze opdrachtgevers zijn daar mee bezig en hebben al ideeën over hoe het straks zou kunnen. Op basis van onze ervaring met ex ante simulaties bij systeemwijzigingen, adviseren wij om nu alvast een stresstest uit te voeren met de beoogde vernieuwingen. Om te voorkomen dat u straks, na de crisis, vol goede moed start met uw vernieuwde werkwijzen en dan nog in de praktijk problemen ondervindt als gevolg van mogelijke blinde vlekken. Blinde vlekken die u nu al in een simulatie kunt ontdekken en repareren. Wij helpen u daar graag bij!

Zoals altijd staan de adviseurs van WagenaarHoes als partner in verandering voor u klaar. Juist in deze moeilijke tijden.

Blijf veilig en gezond.