NVR-webinar 'Grip krijgen op bovenlokale vraagstukken'

terugblik

Harry ter Braak
24-9-2020

Op 23 september organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het webinar 'Grip krijgen op bovenlokale vraagstukken'. Harry ter Braak nam in dit webinar 17 raadsleden mee in de belangrijkste sturingsopgaven voor gemeenteraden bij samenwerking. Gemeenteraden hebben het vaak moeilijk om goed positie te bepalen, de juiste kaders te ontwikkelen en de gewenste controle vorm te geven. Dat heeft veel te maken met de kennis die raadsleden hebben over verbonden partijen en welke ruimte er is voor gemeenteraden om invloed op verbonden partijen te hebben. Die ruimte hebben ze vaak zelf weggegeven, terwijl die in theorie groot genoeg is. Belemmerende overtuigingen over de mogelijkheden staan goede oplossingen in de weg. In het webinar zijn de deelnemende raadsleden meegenomen in wat er kan en hoe ze dat zelf, heel concreet in hun eigen gemeente en situatie, het beste kunnen aanvliegen. 

Harry ter Braak
  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot