Nieuwsbrief juli 2021

Buiten de eigen routines denken

15-7-2021

Complexe vraagstukken laten zich zelden oplossen zonder het eigen perspectief ter discussie te stellen. Buiten de eigen routines durven denken vergroot de oplossingsruimte. Op onderzoek uitgaan en openstaan voor andere perspectieven is een rode draad in de artikelen in deze nieuwsbrief. Wij wensen u een goede zomer, met ruimte om even uit uw routines te stappen!