Nieuwsbrief april 2021

Sturen en organiseren buiten gewone routines

1-4-2021

Steeds vaker krijgen we te maken met vraagstukken die niet op te lossen zijn langs de vertrouwde lijnen in het systeem. Er is sturing nodig zonder dat er sprake is van hierarchie. Of praktijksituaties vragen van professionals dat zij buiten de gewone routines handelen. Met lef en creativiteit zijn dan alsnog soms mooie resultaten te bereiken. Wij kijken daarnaast graag hoe we organisaties en werkpraktijken structureel beter kunnen inrichten voor buitengewone opgaven.    

Klik hier voor de nieuwsbrief