‘Maak verschil’ in Noordoost Fryslân

14-3-2017

In de zomer van 2016 zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart. Rijk, provincie, gemeenten, onderwijs en ondernemers experimenteren daarin met regionaal-economische samenwerking. WagenaarHoes begeleidde in Noordoost Fryslân een bijeenkomst met de gemeenteraden. Hoe zien zij hun rol in deze samenwerking?