Terug naar Actueel

Leve de hackaton!

Alinda van Bruggen

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met een bezuinigingsopgave die zo groot en acuut is dat die nauwelijks door de reguliere organisatie te hanteren lijkt? Weinig mensen zouden dan denken aan het organiseren van een hackaton. Toch was dat wat de gemeente Hoogeveen deed toen de tekorten in het sociaal domein snel bleken op te lopen.

De hackaton leverde niet alleen snel een samenhangend en uitvoerbaar bezuinigingspakket op, maar bracht ook nieuwe verbindingen, energie en een ‘yes we can’-stemming in de organisatie.

De kracht van de hackaton-formule zit niet alleen in het bijeen brengen van een grote groep deskundige en creatieve denkers vanuit verschillende disciplines, maar ook in de letterlijk ontregelende werktijden en -vormen. De 24-uurs opzet (met een start aan het eind van de middag van dag 1 en afsluiting aan het eind van de middag van dag 2) is een krachtig middel om te voorkomen dat de deelnemers in hun gewone routine aan de slag gaan. Mensen worden letterlijk uit hun vanzelfsprekende werkwijzen en patronen gehaald, waardoor ze als vanzelf ook in het zoeken naar oplossingen veel makkelijker ‘out of the box’ gaan. Daarmee kan de hackaton naast een vorm voor het vinden van creatieve oplossingen voor een vraagstuk, ook een krachtige interventie zijn in het functioneren van een organisatie.

Een goed voorbereid programma met gevarieerde energizers die afhankelijk van het energieverloop worden ingezet, maakt het mogelijk veel meer te bereiken in 24 uur dan vooraf gedacht wordt. De combinatie van competitie en samenwerking stimuleert daarbij nog extra. Door in parallelle teams te werken aan dezelfde opgave, een prijs uit te loven voor het beste resultaat en regelmatig tussenstanden te delen, wordt de competitie gestimuleerd. Doordat de teams op gezette tijden ook hun inhoudelijke oplossingen en beste ideeën met elkaar delen, en doordat er halverwege de hackaton een mogelijkheid wordt geboden voor een teamswitch, wordt de kans op een optimaal eindresultaat bevorderd.

Alinda van Bruggen ondersteunde bij de organisatie en begeleiding van de hackaton in Hoogeveen. Lees hier het interview met gemeentesecretaris Nanne Kramer