Intervisie Opgavegericht werken

Christian van den Berg
1-4-2020

Veel gemeenten zijn al aan de slag met Opgavegericht werken. En veel gemeenten overwegen om er mee aan de slag te gaan. Logisch, want voor grote en complexe onderwerpen kan de lokale overheid het niet meer alleen. Samenwerking met inwoners, partners en samenwerkingsverbanden is eerder regel dan uitzondering.

Lees meer over opgavegericht werken in ons Productblad.