Bestuurswisseling na de verkiezingen

Harry ter Braak, Paul Geertsema
21-3-2019

Bij de provincies en de waterschappen zijn de verkiezingen geweest. Dat leidt overal tot de vorming van de nieuwe algemeen- en dagelijks besturen voor de komende vier jaar. Nieuwe teams worden gevormd. Ambities krijgen een plek in de opgaven waar de organisatie voor staat. Of het nu de energietransitie is of het klimaat, of een van de vele andere opgaven waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen.

Om in de veranderde maatschappelijke context te presteren is het nodig samenwerking te zoeken. Vrijwel geen overheid kan het meer alleen. Bij de start van de nieuwe periode worden nieuwe verhoudingen gecreëerd. Samenwerken is vanzelfsprekend en sociaal gewenst maar in de praktijk niet altijd even simpel.

Hoe maak je een goede start met elkaar? Hoe zorg je voor een goede vertaling van de ambities naar praktisch uitvoerbare programma’s? Hoe geef je belangrijke maatschappelijke thema’s een plek? Hoe anticipeer je op komende nieuwe wettelijke werkelijkheden zoals met de Omgevingswet? Hoe borg je integriteit? Hoe geef je participatieprocessen goed vorm en veranker je ze in de eigen organisatie en praktijk?

Wagenaarhoes heeft veel ervaring in het begeleiden van het bestuur en de ambtelijke organisatie van provincies en waterschappen bij het anticiperen op en hanteren van de veranderingen die hen afkomen.

Harry ter Braak en Paul Geertsema informeren u graag.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot
  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie