Bestuurlijk Leiderschap OntwikkelingsTraject

Harry ter Braak
3-12-2019

Overal wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van de leiderschapsrol van de bestuurder en de manager. In het publieke domein is daar enige schroom bij te constateren. Het gaat daar immers om de besteding van publieke middelen: geld van de burger.

Die zelfde burger mag echter van haar bestuurders vragen dat zij het beste uit zich zelf halen en daarbij ook kritisch naar zich zelf en hun roluitoefening durven kijken. Blijven leren  is dan noodzaak. Het is valse schroom dat niet te doen. Natuurlijk is dat in het publieke domein ook nog extra lastig, omdat bestuurders binnen eenzelfde  overheidsorganisatie politiek elkaars concurrenten zijn. Wethouders hebben met meerdere werkelijkheden te maken. In de politiek is het conflict het constituerend principe en bij besturen is dat consensus. Hoe breng je die werkelijkheden bij elkaar. Wat kun je van elkaar leren?

Ons BLOT biedt de veilige omgeving die daarvoor nodig is. Al decennia bieden we bestuurders met het BLOTraject succesvol een programma waar de deelnemers zonder uitzondering geïnspireerd en enthousiast over zijn. Omdat ze diepere inzichten hebben verworven, maar ook omdat ze zich vaardigheden eigen hebben kunnen maken. Waardoor ze hun rol soepeler, met meer gezag en plezier hebben leren uitoefenen.

Dit programma biedt de gelegenheid en de veilige omgeving om met lotgenoten van andere organisaties aan de slag te gaan met het versterken van de eigen bestuurlijke en leiderschapsrol. Tijdens het BLOT wordt aandacht besteed aan goed omgaan met verantwoordelijkheden in een politiek bestuurlijke setting, het effectief vervullen van de bestuurlijke taak en het invullende van de leiderschapsrol. Het BLOT is een instrument in het eigen ontwikkelingstraject. Tegelijk is het een impuls c.q. interventie in de dagelijkse praktijk van een bestuurlijke organisatie. Daarbij kunnen politiek actuele zaken worden ingebracht en ideeën worden getoetst. Een tijd voor reflectie, bewustwording en verandering voor bestuurders. 

De zes 24-uurs bijeenkomsten waaruit het BLOT bestaat bieden een rustpunt in de dagelijkse hectiek van de wethouder, gedeputeerde of heemraad. Een gelegenheid om in een vertrouwde omgeving met collega's uit andere omgevingen ervaringen uit te wisselen, praktijkcases te bespreken, vraagstukken vanuit andere perspectieven te bekijken, feedback te krijgen op eigen handelen, leren van en met elkaar. 

 

Oud-deelnemers over het BLOT:

Martien Vromans: “Een (persoonlijke) verrijkende leiderschapstraining met kruisbestuiving uit de diversiteit van bestuurders. Wat leert de wethouder uit de grote gemeente van de plattelandsgemeente en omgekeerd. Heel veel in een vertrouwde omgeving”

Gerjan Teselink: “Inspirerend en overzichtelijk traject waar ik inzicht heb gekregen om nog effectiever te functioneren en te leren van de groep en sprekers” 

Lies van de Pol: “Met een ongelooflijke leuke groep heb ik heel veel geleerd over mezelf en over de analyse die soms nodig is in complexe situaties. Het geeft handvatten in de verander trajecten waar je als bestuurder altijd inzit. Het helpt mij mezelf te blijven en anderen beter te begrijpen!”

 Songül Mutluer: “De BLOT training is er een die je moet ervaren. De spiegel die je voor ogen krijgt tijdens de sessies maakt dat je ondanks al je kwetsbaarheid, leert, ontdekt en groeit. Een fantastische groep en geweldige trainers maken de tijd, effort en energie meer dan waard.”

 

In januari starten we met een nieuwe groep. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harry ter Braak. 

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot