Terug naar Actueel

Advocaat, accountant of toch adviseur?

Rob Wagenaar
27-9-2017

“Een registeraccount die ook advocaat is, dat kan niet allebei!’ Een pettenprobleem is er potentieel ook in de organsiatieprofessie. Maar dat is wel opgelost: je kan in de ochtend adviseur zijn en in de middag interimmanager, zelfs bij dezelfde klant. Maar dan wel met een andere opdracht en een ander vraagstuk/werkveld en in volle transparantie. Bij andere professies wordt daar nog mee geworsteld.

Opgeven van één van de titels!

Enkele weken geleden stond in een klein artikel in het FD een bericht over een uitspraak van de Accountantskamer. In een tuchtzaak waarbij een raadsman zowel advocaat als accountant is, wordt geclaimd dat de advocaat zich niet aan de beroepsregels van de accountant heeft gehouden. Hoewel de klacht niet wordt gehonoreerd, constateert de Accountantskamer dat de combinatie advocaat/accountant in één persoon niet gelukkig is. Ik vind dat een merkwaardige uitspraak. De Kamer argumenteert dat er verwarring optreedt omdat de beroepsregels voor de accountant objectiviteit vereisen en die van de advocaat het belang van de client voorop stellen. En dus kunnen beide beroepen in dezelfde zaak tot heel andere uitspraken komen. Dit zo zijnde wordt dan de conclusie getrokken van overenigbaarheid van de 2 professies in één persoon en zou één van de 2 professies de facto opgegeven moeten worden

“Zwei Seelen in einer Brust“

Kan het zo zijn dat je als werkende mens, meerdere vakgebieden beheerst en daar ook in werkt? Natuurlijk! Ik zou zelfs zeggen: graag! Het verrijkt je werkende bestaan en waarschijnlijk is er positieve beinvloeding over en weer van de vakgebieden. Kan je tegelijkertijd meerder professies uitoefenen die verschillende sets van beroepsregels hanteren, soms ook tegenstrijdig en dus onverenigbaar zijn. Zeker! Men kan namelijk in de ochtend professie x uitoefenen, in de middag professie y en in het weekend professie z. Daar is niets op tegen. Maar wel onder voorwaarden. De organisatieadviseur, onderworpen aan de tuchtregels van zijn adviseursberoepgroep, is in de middag als hij als psycholoog een coachingsopdracht doet onderworpen aan de regels van de psychologen beroepsgroep. En in de avond kan hij zijn interimopdracht oppakken en is dan onderworpen aan de tuchtregels van de interimberoepsgroep.

Transparant zijn voor een ieder

Het is allemaal goed te doen, mits het mogelijk is om helderheid over je rol en je professie te creeren voor een ieder met je wie je in de opdracht te maken hebt. Wie heb ik voor me vraagt een client zich af: een adviseur of een interim, een advocaat of een accountant. En dat heeft dan echt niets te maken met andere bekwaamheden en professies die betrokken expert ook nog bezit. Als je kans ziet om kirstal helder te maken in welke professionele rol je nu in dit geval functioneert, en dus onder welk tuchtrecht je valt, dan is er m.i. niets aan de hand en kan je er een eindeloze rij aan professies op na houden. Problemen treden op wanneer je in één en dezelfde opdracht van kleur kan verschieten en je op eens een andere professional bent.

Niks opgeven

Ik hoop dus maar dat betrokken advocaat/accountant er niet over peinst om een van haar professies aan de willigen te hangen. Het kunnen werken met meerdere professies en sets van tuchtregels werkt vast positief in op het handelingsrepertoire van professionals. En dat is zeker nastrevenswaardig!

Deel deze pagina