Drijfveren om te ‘doen wat nodig is’

27-1-2020

Doen wat nodig is klinkt simpeler dan dat het in de praktijk te vaak blijkt. Alleen al op taalniveau blijkt dat complex. Dan hebben we het nog niet eens over hoe je dat moet organiseren.

Wat we ons te vaak onvoldoende realiseren is dat drijfveren van mensen in hoge mate bepalen wat mensen horen en doen als er iets met ze afgesproken wordt. Dat gebeurt ook als het over “doen wat nodig is” gaat. De weg is geplaveid met goede bedoelingen. De kunst is elkaar echt te begrijpen, vanuit ieders drijfveren dan te weten wat nodig is en dat ook te doen. Inzicht in drijfveren biedt zicht op ieders logica. De “logica van elkaar” te kennen en weten te hanteren.

 

Het instrument van “Management drives” (MD) kan een hulpmiddel vormen om elkaar in een organisatie te helpen elkaar dan echt te begrijpen. Door de logica van elkaar te kennen kunnen we weten waar onze eigen logica en die van een ander verschillen. De matrix hieronder geeft een beeld van wat de diverse drijfveren vragen. Maar dus ook wat een ander nodig heeft om te weten wat hem te doen staat. Voor de een is dat begrijpen wat de bedoeling is op hoofdlijnen (geel) en voor de ander heel precies in detail (blauw) en een derde het nodig heeft er goed met elkaar over te communiceren, terwijl anderen daar juist een verwerping bij hebben en of juist veel energie op verliezen.

 DWNI Vanuit Drijfveren

Elkaar verstaan als het om “doen wat nodig is” gaat, is minder voor de hand liggend dan het lijkt als je elkaars drijfveren (logica en verwerping) niet kent!