Professor Doede’s legacy exit!

27-11-2018

De VU stopt met haar post- ervaringstraject voor senior adviseurs, officieel de Executive Master Management Consulting geheten. Een monument in adviesland en de legacy van Prof. Dr. Doede Keuning houdt op te bestaan. Het is even slikken. Ik probeer te begrijpen of en hoe dit past in de veranderende adviseursscene. Ben wat bedroefd. Maar ook strijdbaar!

Contrapunt

Het was in die dagen dat er in Nederland slechts één opleiding bestond voor organisatieadviseurs en dat was de opleiding van SIOO. In denk vanaf 1958.  Generaties adviseurs hebben dat traject doorlopen. Dat had grote voordelen, want de opleiding ontwikkelde zich samen met maatschappij, professie en een elite van externe en interne adviseurs. De crème de la crème aan hoogleraren en bekende vakgenoten traden op in dit programma. Als jonge adviseur werkte je aan netwerk en leerde je de breedte van de professie kennen. Prof. Jaap Boonstra heeft als rector van SIOO in de negentiger jaren de klassieke opleiding stevig aangepakt, maar tot op de dag van vandaag organiseert SIOO een traject voor senioradviseurs.

Ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is het gevoel ontstaan, dat er- denkend vanuit de notie dat er een “harde” kant en een “zachte” kant aan het vak zit - SIOO wel wat erg aan de zachte kant zou zitten. Met andere woorden: men miste een stevige, inhoudelijk georiënteerde en op de rationele kant van het vak gefocusseerde opleiding. Een contrapunt in de professie. Ook zag men markt in een opleiding specifiek voor externe adviseurs. SIOO bediende immers ook veel internen. En de bureaus vroegen om een traject voor hun Nachwuchs. Deze handdoek is door de VU opgepakt: Doede Keuning, met veel steun van Jan Kruijt (TG).

Florerend

De Master opleiding van de VU heeft jarenlang uitstekend gedraaid met stevige inhoud, trotse docenten en studenten, een opleiding die bovendien Names uit het vak aan zich bond (Miel Otto, Willem Mastenbroek. Léon de Caluwé, Yvonne Burger, Steven ten Have om er een paar te noemen). Als voormalig lid van het Curatorium weet ik dat het ook in vroegere jaren niet altijd makkelijk was om elk jaar weer een groep te vormen. De bureaus waren in de praktijk toch wat minder betrouwbaar als het ging om deelnemers aanmelden. Vaak waren het ook zelfstandigen die visie, tijd en geld inzetten om dit professionaliseringtraject in te gaan. De opleiding fungeerde in mijn ogen mede als ontwikkelingsaanjager voor onze professie en deed dus ook wat de SIOO opleiding voor de adviseursscene betekende en betekent.

Teken aan de wand

De mogelijkheden om een stevige post- ervaringsopleiding voor het externe adviesvak te volgen zijn uiterst beperkt geworden. De opleidingen waaieren uit, samen met het uit elkaar spatten in sub – sub specialismen en een grote hoeveelheid rollen die de hedendaagse adviseursprofessie kenmerken. Zonder de discussie over “hoe ziet de echte hedendaagse externe adviseur eruit” te willen voeren, mag je je toch wel afvragen of het stopzetten van de VU Master niet een volgend teken aan de wand is. Je kunt redeneren dat veel van het organisatiekundige kennisgebied inmiddels op business schools wordt geleerd. Het is ook zeker waar dat de opdrachten van karakter zijn veranderd, het klassieke op organisatiekundige kennis gebaseerde rapport nauwelijks meer wordt gevraagd en zeker: het belang van vaardigheden (argument van Meindert Flikkema) neemt toe. Ook is het klimaat aan de universiteiten zodanig dat de typerende praktijkhoogleraar, iemand die in het vak én in de wetenschap staat, niet meer wordt benoemd. Een essentie voor een adviseursopleding.

Maar toch….

Ik weiger te geloven dat er geen markt meer is voor een breed  georiënteerde én diep opgeleide én ervaren externe adviseur, iemand die het verschil maakt in zijn adviezen en daarnaast praktisch en vaardig  genoeg om het ook te laten werken in de praktijk. Deze mensen moeten – naast “learning by doing”- ook een inhoudelijke fundament krijgen en een leeromgeving waarin ze met zichzelf als instrument kunnen woekeren. Punt en contrapunt tezamen brengen. Visie, tijd en geld inzetten om een elite die leerkans te geven. Als de universiteit dat niet kan/wil, dan zie ik een initiatief gloren door het beroep zelf. ROA en OOA, sla de handen in elkaar en zet een innovatief, splinternieuw traject op. Vraag een businessschool om je ondersteunen. SIOO heeft die concurrentie echt nodig! En de toekomst van onze professie is aan de orde.