Rainmaker

7-11-2018

Sorry voor het Engels, maar het bekt goed. In onze adviseurswereld, maar ook in soortgelijke werelden is de ‘rainmaker’ een absoluut noodzakelijke, maar ook omstreden figuur. Een type dat voor onrust en vernieuwing zorgt. En dus voor werk. Maar ook voor grensoverschrijding en de randen van het betamelijke opzoeken. Gezocht, geliefd en verguisd: want door alle werelden waarin hij/zij opereert tot randfiguur bestempelt.

Spagaat

De professionele dienstverlening, zeker de commerciële, is continu op zoek naar werk, opdrachten, maar ook zeer alert op “neue Combinationen’ - de beroemde frase van Schumpeter - als het gaat om innovatie. Voor een deel van het bureau, vaak senioren/partners, is dit zelfs de voornaamste taak. Acquisitie is natuurlijk een breed terrein, waarop van alles wordt gedaan. Maar voor sommigen is het de natuurlijke weg om - creatief- met ongedachte en onbekende nieuwigheden aan te komen. Eerst met veel dedain weggewuifd – dat is toch niks voor ons-, vervolgens door een voorhoede uitgeprobeerd – het werkt verrassenderwijze toch – en dan breed binnengehaald en snel geadopteerd als onze bureaudienst. In een mij vertrouwde organisatie is zo omgesprongen met een assessment methodiek. In een business school legt de rainmaker/ hoogleraar zo een constructieve werkrelatie met een ministerie. Bij een client worden op deze wijze gerichte overnames gedaan. De rainmaker zorgt uiteindelijk voor de verfrissende groei, voor het verse gras dat de organisatie vitaal houdt, regen op de dorre grond! De lieden die dit voor elkaar krijgen zijn de kwajongens van de organisatie, onaangepast, maar creatief, voor de duvel niet bang en continu in spagaat tussen hun eigen organisatie en de buitenwereld.

Tegen een stootje kunnen

In mijn professionele leven kom ik regelmatig dit soort types tegen. Was er somtijds zelf ook één. En heb altijd veel respect en een instinct tot bescherming voor deze mannen en - soms- vrouwen gehad. Het doorbreken van geheide regels, het verlaten van het uitgesleten karrespoor: het is nodig en nuttig. Dat de hoeders van het bestaande en het zekere over hen heen vallen, is een “te hanteren feit”. Het is vaak vermakelijk hoezeer rainmakers zich dat realiseren en daar onverstoord met humor en grote innerlijke zekerheid mee omgaan. Deze types kunnen ook zonder positieve feedback of halen hun bloemen en applaus op een andere manier binnen. Zij realiseren zich hoe nodig hun rol is en genieten ook van het spel zelf.

Binnenhalen en koesteren

Hoe zit het in uw organisatie met de rainmakers? Herkent u ze en erkent u ze? Of worden ze vooral betiteld als lastpakken, die zich niet binnen de organisatieregels willen begeven. Het is echt zinvol om na te denken over de mix aan rollen bij het leidinggeven aan een professionele organisatie. En daarin dus ook het rainmaker type in op te nemen. Moeilijk is het wel om een onaangepaste creatieveling, die ook nog eens veel “buiten speelt”, in te passen in je team en je organisatie. Hou het lijntje met zo iemand kort met een mooie persoonlijke band. Ook hij/zij floreert toch beter binnen een kontekst en in een situatie waarin constructieve feedback geaccepteerd wordt.

Helaas kan ik geen man en paard noemen, maar desondanks mooie veren en veel steun voor de rainmakers, die zich hoop ik herkennen.