Grimbert

18-10-2018

Consultants zijn professionals die een leven lang boeiend en betekenisvol werk kunnen doen, maar niettemin op de achtergrond blijven en niet in brede kring bekend worden. Van Grimbert kan dat niet gezegd worden. Al was het maar vanwege zijn familiehistorie, maar ook door zijn eigen opereren, hoorde Grimbert tot de spraakmakende voorhoede van het adviseursvolk. Hij was een bijzondere man, van het soort dat je weinig in ons vak tegenkomt.  

Troublemaker

Het was opeens afgelopen met Burt (voor zijn Amerikaanse netwerk). Ik kende hem al zo’n 25 jaar en heb de laatste jaren intensiever met hem verkeerd. Een fascinerende persoonlijkheid, een lastige man ook, voor zijn omgeving, maar ook voor zichzelf. Grimbert behoorde tot de consultants die nooit een blad voor de mond nam, in sterke termen zei wat hij zag en vond en zich absoluut niet bekommerde over hoe dat neerdaalde bij de client. Intelligent ook en analytisch zeer sterk. Een interventionist pur sang. Zoals hij zelf zei: ik creëer onrust, ruzie, want anders gebeurt er niks. En voor de periode daarna ben ik niet geschikt, moet ik snel wegwezen. Het zijn deze eigenschappen die hem in mijn ogen zo uniek maakten. In tijden van veel zorg voor de implementatie, van politiek gedrag, van empathie, van processen en zorgen dat er een, welk ook, resultaat wordt bereikt, in deze tijden dus is een origineel, creatief en innovatief geluid niet veel meer te horen. Grimbert en nog een enkele consultant in het ondermaanse - namen noem we niet- , was van de splijtende interventie, van het tegendraadse, van het ongezegde.

Wat voor consultant is hier nodig?

Ik heb het er nooit met hem over gehad, maar de huidige trend naar tenders en “zorgvuldige” inkoop van diensten is de dood in de pot voor dit type adviseurs.  Over het profiel van een adviseur voor een echt lastige klus - een probleem dat zich niet laat vangen in een algoritme- over zo’n profiel denkt een opdrachtgever heel goed na. En soms komt hij dan uit op het type breekijzer waarvan Grimbert een voorbeeld was. Dat verhoudt zich niet met terms of reference en een schriftelijke selectie. Zo iemand haal je uit je netwerk en hun reputatie is dan bekend. Het vereist echter sterke opdrachtgevers die zo’n keuze durven te doen. Opdrachtgevers die vooral gaan we voor de creatieve en disruptieve inhoud en er zelf wel voor zorgen hoe een en ander landt. En dit niet vallen over de rafels die deze adviseurs ook nogal eens nalaten. Onaangepast, maar effectief. Ik kom dit type opdrachtgevers meer in het bedrijfsleven tegen dan bij de overheid. En op topniveau, want daar kunnen ze dit soort types wel “handelen”.

Een lans voor de Grimbert’s

Ik hoop zeer dat er ruimte blijft in adviesland voor dit soort adviseurs en hun wijze van adviseren. Als ook in ons vak alles netjes uitgelijnd en geregeld is, dan zijn we de kracht van de soms broodnodige interventie kwijt. Benoemen van het onbenoemde, uitschreeuwen dat de keizer geen kleren aan heeft en niet bij voortduring bezig zijn met de vervolgopdracht. Deze houding helpt organisaties die vast zitten of op een verkeerd spoor zitten echt verder.  Daar mag wat mij betreft een heel mooie dagtarief tegenover staan.

Grimbert, je wordt dus gemist!