Terug naar Actueel

Perspectief bij tekort op jeugdhulp

30-7-2018

Gemeenten in Nederland komen in toenemende mate geld tekort voor het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein en in het bijzonder van de Jeugdwet. Door de combinatie van grote budgetkortingen bij de decentralisatie van deze taken en een stijgende vraag naar jeugdhulp worden deze budgetproblemen de komende jaren waarschijnlijk nog groter. Dit leidt tot praktische problemen - bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten - en het groeiende financiële tekort veroorzaakt ingewikkelde bestuurlijke en politieke vragen.

Want wat te doen? Zijn er meer oplossingen dan de drie die niemand wil: versoberen en beperken van de jeugdhulp zelf (met het risico dat kinderen en jeugdigen niet meer de hulp krijgen die zij nodig hebben); verlagen van de inkooptarieven (met het risico dat zorgaanbieders het niet redden) of het financiële tekort accepteren?

Heeft uw gemeente op dit moment te maken met acute budgetproblemen en bezuinigingen als gevolg van tekorten in het sociaal domein of verwacht u deze in de komende jaren? WagenaarHoes is u graag van dienst bij het analyseren van de problematiek en het formuleren van passende oplossingen.

Wij beschikken met het Centrum voor Evaluatiestudies Sociaal Domein over ruime ervaring met het (ex post en ex ante) evalueren van de effectiviteit van uw beleid en de organisatie en uitvoering daarvan. Juist ook in de context van de ketens en netwerken waarin u opereert. Bij deze evaluaties komt een groot scala van vragen aan bod. Daarbij kunt u onder andere denken aan het volgende:

 1. Hebben alle actoren en ketenpartners eenzelfde beeld van de opgave, van de wijze waarop die gerealiseerd kan worden en van de rollen die zij daarin hebben?
 2. Wat zijn de dominante overtuigingen over ‘goed werk’ binnen de uitvoering en de sturing, zowel intern als binnen de keten? Werken de actoren binnen de keten vanuit een zelfde paradigma?
 3. Waar ontstaan in de praktijk effectiviteitsverliezen en verergering van problematiek?
 4. Welke verbetermogelijkheden zien de betrokken professionals in de wijze waarop de jeugdhulp is ingericht?
 5. Wat belemmert het benutten van mogelijkheden tot verbetering? Wat is nodig om deze verbeteringen te realiseren?

Onze evaluaties zijn vooral sterk gericht op de toekomst: het identificeren van mogelijkheden voor verdere optimalisatie en verbetering van beleid en uitvoering en het effectueren daarvan in de praktijk. Gezien de complexiteit van de vraagstukken binnen het sociaal domein, besteden wij in onze adviezen van nature veel aandacht aan ketensamenwerking en invulling geven aan het begrip ‘maatschappelijk partnerschap’.

Voor de uitvoering van deze onderzoeken hebben wij de beschikking over adviseurs die een brede en gedegen kennis hebben van het sociaal domein en de daarmee samenhangende  bestuurlijke en organisatorische vraagstukken in gemeenten. Ook beschikken onze adviseurs over ruime onderzoekservaring in gemeentelijke contexten.

Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • Ariëlla Verheul
  Ariëlla Verheul
  adviseur