Urk evalueert het beleid sociaal domein

17-7-2018

De gemeente Urk heeft de nieuwe collegeperiode aangegrepen om op basis van de ervaringen van de afgelopen vier jaar te komen tot hernieuwde uitgangspunten voor beleid en uitvoering in het sociaal domein. Om succesvol te zijn in het sociaal domein binnen het daarvoor beschikbare budget is een wezenlijke verandering nodig van de manier waarop gemeente, ketenpartners en inwoners met elkaar samenwerken.

Partnerschap is een van de sleutelwoorden. Een nieuwe collegeperiode biedt bij uitstek kansen om op basis van die ervaringen verder te bouwen aan de transformatie. WagenaarHoes ondersteunde de gemeente Urk bij het in beeld brengen van de effectiviteit van het gevoerde beleid en de wijze waarop de verschillende actoren daaraan hebben bijgedragen. De resultaten hebben wij in beeld gebracht in een mooie infographic!

 Infographic Urk

Wilt u meer weten over nze aanpak van evaluatie in het sociaal domein? Lees dan ook dit artikel.