Frank Tromp aan de slag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

1-5-2018

De maatschappelijke opgave van het COA is de afgelopen jaren aan grote verandering onderhevig. De aantallen in de asielketen zijn volatiel. Dit heeft belangrijke consequenties voor het COA. Ook op gebied van huisvesting. Het aantal opvangplaatsen is de afgelopen jaren eerst sterk gestegen naar 55.000 en daarna weer sterk gedaald naar 33.000 eind 2017. De volatiliteit maakt flexibilisering van het COA nodig en stelt bijzondere eisen aan de unit Huisvesting en aan de medewerkers die daar werken.

 

De maatschappelijke relevantie, de complexe omgeving waarin het COA opereert en de beoogde organisatieontwikkeling passen goed bij de ervaring van Frank (zie ook deze pagina).

Frank: “Dergelijke veranderingen stellen enorme eisen aan de organisatie en kunnen alleen maar gerealiseerd worden door optimale benutting van talent en door intensieve samenwerking. Ik zie dan ook een enorme motivatie en betrokkenheid in het COA en ik vind het een enorme eer dat ik gevraagd ben een bijdrage te mogen leveren aan deze ontwikkeling.”

Naast een stevig trackrecord als manager en bestuurder bij complexe veranderopgaven rond onder meer onderwijs en vastgoed brengt Frank ook een krachtige visie mee ten aanzien van het creëren van betrokkenheid van medewerkers (lees hier meer).