Het dak repareren......

3-4-2018

Inderdaad, dat doe je als de zon schijnt. Het is een gezegde dat ik de laatste maanden weer veel tegenkom. Het is een waarheid als een koe dat je je onderneming het best klaar maakt voor de toekomst op het moment dat “bruin dat kan trekken”. En nu beleven we een hoogconjunctuur, dus je zou zeggen: nu is het de tijd! Maar oh oh, die weerbarstige werkelijkheid.

Rationele logica

Gelukkig zijn de meeste adviseurs en andere professionals ervan overtuigd dat eenvoudige rationele waarheden verpakt in adviezen, niet zelden absoluut niet gevolgd worden door hun dierbare cliënten. Een hele baaierd aan andere interventies is nodig om simpele waarheden ook werkelijkheden te laten worden. En wat blijkt: ook als het onze eigen praktijken betreft zijn wij geen haar beter dan onze klanten. De kinderen van de dokter zijn altijd ziek. Met de disrupties en veranderingen die onze professies momenteel kenmerken, is een adequate en stevige reactie eigenlijk een echte noodzaak geworden. Na de grote shake out in recente jaren zouden de overgebleven bureaus uit de overlevingsmodus moeten zijn, gebruik moeten maken van de zonnige conjunctuur en dus vol bezig moeten zijn hun daken te repareren.

Anders

En dat betekent bijvoorbeeld: het digitale tijdperk echt ingaan, omstandigheden creëren die voor de new generations het werken in jouw bureau aantrekkelijk maken, met cliënten andere samenwerkingen aangaan bijvoorbeeld kiezen voor meer co-makership, of een echt nieuw businessmodel introduceren. Het zijn het soort aanpassingen die nogal heftig inwerken op de bestaande patronen. Die risico’s inhouden. Investeringen vergen. Ander gedrag vereisen. En waardoor nieuwe dingen geleerd moeten worden. Allemaal akelige zaken voor diegene die wat ouder zijn. Die niet te ver meer van het pensioen zijn. En de schaapjes wel op het droge hebben. Partners van bureaus bijvoorbeeld. Okay: zwart- witte opmerkingen, er zijn er die anders zijn, maar toch. Ik hoor en zie het veel.

Lekker binnenlopen

En dus zijn er bureaus waarbij de oude tijden zijn hersteld, de opdrachten in overvloed binnenkomen, de tarieven weer omhooggaan. Hoezo verandering: don’t rock the boat! Maar omdat we toch met intelligente professionals te maken hebben, hoor ik ook: ik zie de veranderingen wel, maar dat duurt nog wel even, we hoeven niet vooraan te lopen, laat maar gaan. Een klassieke weerstand tegen verandering: praktische ontkenning, kop in het zand, het zal mijn tijd wel duren.

In de spiegel kijken

Ik heb geen magische remedie voor dit gedrag. Ook adviseurs zijn gewone mensen. Maar het is soms wonderlijk om te zien hoe er met de cliënten fors aan stevige verandering wordt gewerkt, terwijl de maat intern zo anders wordt genomen. Een vakbondsvoorman heeft mij eens duidelijk gemaakt dat de eisen die hij aan werkgevers stelde voor het personeel, absoluut niet toepasbaar waren in en voor zijn eigen organisatie en mensen. Sindsdien heb ik het onderkennen en hanteren van schizofrenie in de organisatie als onderdeel van mijn vaardighedenpakket opgenomen. Als de zon schijnt ben je wel gek om het dak te repareren!