Terug naar Actueel

Ons Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT)

Een impressie als begeleider

22-2-2018

Al weer zo’n vijftien jaar geleden heb ik voor het eerst vanuit WagenaarHoes een BLOT mogen begeleiden. Sindsdien hebben we dat elke nieuwe raadsperiode herhaald. Voor mij was het altijd weer een groot genoegen om met een groep van meestal nieuwe wethouders, en een enkele ‘oude rot’ die wel eens een ander perspectief wilde hanteren, samen aan de slag te gaan om het eigen persoonlijke leiderschap een slag verder te brengen. Wat iedere deelnemer opvalt is hoe bijzonder het is om met collega’s uit heel andere gemeenten samen te reflecteren en te oefenen in een veilige context met voor ieder soms lastige dossiers. En die dossiers zijn niet alleen inhoudelijk technisch soms complex, maar iedereen vindt er wat van. Burgers en belanghebbenden zijn vaak geraakt door de reikwijdte van de voorstellen, en dat leidt tot soms onverwachte, en heftige reacties in de samenleving. De impact die het ‘bestuurder’ zijn op ieders gewone leven heeft is daarmee vaak enorm. En daar mee omgaan, dat gaat niet altijd vanzelf. Ook ik heb in mijn bijna tien jaar in de gemeenteraad van Leiden zelf ervaren hoe heftig dat kan zijn, tot persoonlijke bedreigingen aan toe.

In de BLOT is het voor deelnemers haast een verademing om gedurende het traject van een maand of negen in een aantal sessies hun ervaringen te delen en soms ongekende oplossingsrichtingen te verkennen. Beetje experimenteren, en vooral doen. Daartoe reiken ook verschillende collega’s en ikzelf, als leermanager van de groep, ‘handelingsrepertoire’ aan dat bijdraagt aan een versterking van het eigen leiderschap. In de 24-uurssessies ontstaat, zo is mijn ervaring, een hechte band tussen de deelnemers. Ook na de BLOT blijven de contacten hecht. Ook uit eigen ervaring weet ik dat dat niet alleen voor deelnemers geldt, maar ook voor mijzelf. Ik heb met vele oud-deelnemers nog steeds contact. De BLOT werkt alleen als de begeleider zelf bereid is vol te participeren, en daarmee ook enige kwetsbaarheid toont. De groep doet het dan pas echt ‘samen’, en dat maakt dat voor bijna alle deelnemers (en mijzelf) de BLOT een ‘life time experience’  is geweest, waar ieder nog steeds, ook na jaren, nog met veel plezier en met warme herinnering aan terugdenkt.

 

Klik hier voor meer informatie over het BLOT.

Deel deze pagina