Onderzoek succesfactoren samenwerking

22-2-2018

Het vraagstuk van samenwerking is voor veel organisaties actueel en bovenal urgent. Dan gaat het niet alleen om de vraag in hoeverre samenwerking nodig of wenselijk is, maar vooral ook de vraag hoe samenwerking succesvol kan worden gemaakt en gehouden. Veel bestuurders en managers ervaren dat deze opgave, die pas start als de samenwerking formeel een feit is, minstens zo groot is als de puzzel aan de voorkant. Ingesleten patronen en overtuigingen bij de samenwerkingspartners blijken hardnekkig en de ‘stip op de horizon’ is niet altijd scherp te houden. Daar komt bij de dat het ‘maatschappelijke klimaat’ betreffende samenwerking best wel ruw is.

WagenaarHoes Organisatieadvies heeft afgelopen dertig jaren vele malen een bijdrage mogen leveren aan het tot stand brengen van samenwerkingsarrangementen in meerdere sectoren, of het nu ondernemingen, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen of brancheorganisaties waren. 

Alweer een paar jaar geleden hebben we onze ervaringen gesystematiseerd en samengevat in wat we zijn gaan noemen ‘de tien succesfactoren van samenwerken’. We hebben de succesfactoren toen ook besproken met onze opdrachtgevers en relaties tijdens meerdere seminars en werkconferenties. Het gaat daarbij voortdurend om ‘grip zonder bestuurlijke drukte’ en ‘eenvoudig maken van complexe opgaven’. Daarnaast hebben we ze regelmatig ingebracht als collegestof en masterclasses voor studenten aan universiteiten en hogescholen. 

Samenwerking wordt algauw in het daglicht gezet van grootschaligheid, ondoorzichtigheid en politieke in-transparantie. Small is beautiful, zelforganisatie en management bashing doen het in de openbaarheid goed. Maar laat nu juist samenwerking tussen organisaties mogelijkheden bieden om de achterliggende waarden van deze motto’s tot werkelijkheid te maken in de informatiesamenleving. Groot en toch klein, apart en toch samen, op afstand en toch nabij zijn wenkende perspectieven, die ons leiden en inspireren!

Voortbouwend op onze nieuwe ervaringen en inzichten willen we wederom een volgende stap zetten in het conceptualiseren van het duurzaam samenwerken tussen organisaties. Wij willen onderzoeken in hoeverre de tien succesfactoren nog valide zijn  en wat organisaties vanuit verschillende domeinen van elkaar kunnen leren als het gaat om de vraag hoe zij zorgen dat succesfactoren aanwezig zijn en blijven.

Wat kunnen organisaties in de verschillende sectoren van elkaar zoals bijvoorbeeld bij partnerschappen, deelnemingen, joint ventures, gezamenlijke werkmaatschappijen en allianties. Hoe krijgt in private samenwerkingsarrangementen de balans tussen trust and control vorm. Welke gezichtspunten staan in de private markt centraal?

In de komende maanden zullen wij dit bij een scala aan samenwerkingsverbanden onderzoeken. De resultaten van het onderzoek komen in de loop van dit jaar beschikbaar.