Terug naar Actueel

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Alinda van Bruggen
21-2-2018

Weet u al wat u gaat stemmen op 21 maart? U gaat toch wel stemmen? Door de decentralisaties in het sociaal domein, en met de Omgevingswet in aantocht, is de invloed die de gemeente op kerndomeinen van ons leven kan uitoefenen fors uitgebreid. Gelukkig hebben we zelf een stem in het lokaal bestuur dat daaraan invulling geeft.

Waarop baseren mensen hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen? Verkiezingsprogramma’s en stemwijzers gaan vooral over de politieke verschillen tussen de partijen. Verschillen die er zeker gezien de vergroting van de beleidsruimte van gemeenten toe doen. Waar het in de stemwijzers niet over gaat zijn verschillen in de bestuurlijke kwaliteit die de deelnemende partijen kunnen leveren. Voor de inwoners is de kwaliteit van het nieuwe gemeentebestuur zeker even belangrijk als de kleur van dat bestuur. Een bekend gegeven is dat de Nederlander een groot vertrouwen heeft in de democratie, maar veel minder in de politieke partijen. En waarschijnlijk baseren veel kiezers hun stem ook wel in belangrijke mate op de kwaliteit die ze van bepaalde kandidaten verwachten, in plaats van alleen op politieke verschillen. Wat de uitkomst van de verkiezingen ook wordt, belangrijk is hoe de nieuw gekozen raadsleden en wethouders hun politieke overtuigingen en beloften in de praktijk gaan combineren met de bestuurlijke opgaven waarvoor zij staan.

Hoe gaan de nieuwe gemeentebesturen het interne samenspel vormgeven? In hoeverre willen zij en lukt het hen om als collegiaal bestuur te fungeren? Hoe geven raad en college in de nieuwe periode invulling aan het dualisme in het licht van de noodzaak die er ook is om samen te leren rond nieuwe taken en nieuwe ontwikkelingen? Hoe gaan ze de ambities vertalen in de agenda die het werken in de praktijk richting geeft? Hoe gaat de raad de werkdruk voor haar leden hanteerbaar maken: door vooral volgend te zijn, door verregaande werkverdeling of door te focussen op enkele strategische thema’s? En hoe gaan college en raad zich opstellen in het veranderende samenspel met de samenleving? Vinden zij een vorm waarin representatieve en participatieve democratie elkaar versterken en voeden?

Inwoners verdienen het dat hun nieuwe lokale bestuurders de tijd nemen om hierover na te denken. Raden en colleges verdienen het de tijd te nemen voor reflectie op deze vragen. Hoe kunnen en willen zij dit zelf en samen doen? Het is belangrijk dat zij zelf daarmee aan de slag gaan, om samen tot een antwoord op deze vragen te komen. Desgewenst ondersteunen en inspirerend wij hen daar graag bij, bijvoorbeeld door middel van een startconferentie voor het college of de raad, door middel van een Bestuurlijk leiderschapsontwikkelingstraject , met een inspirerende workshop in het inwerkprogramma voor de raad, of door mee te denken over de vraag hoe het raads- of collegeprogramma kan worden vertaald naar werkprogramma’s waarin alle actoren worden meegenomen.

Wij wensen kiezers, kandidaten en alvast de nieuwe gekozenen graag succes! We nodigen u uit hierover met ons het gesprek aan te gaan.

Lees meer:

 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Peter van Essen
  Peter van Essen
  adviseur