Terug naar Actueel

Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs

13-2-2018

Onze collega Erik Koopman heeft de scriptieprijs van het Ulbo de Sitter-kennisinstituut gewonnen voor zijn afstudeerscriptie over het functioneren van wijkteams. De prijsuitreiking heeft op 8 februari 2018 plaatsgevonden. De Ulbo de Sitter-award is een jaarlijkse Vlaams-Nederlandse prijs voor een afstudeerscriptie die een belangwekkende bijdrage levert aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor urgente, hedendaagse organisatievraagstukken. Het gaat daarbij om radicale en duurzame oplossingen, die organisaties een antwoord bieden op de veranderende eisen vanuit de sociaal-economische omgeving. Oplossingen waarin zowel een integrale benadering als aandacht voor de kwaliteit van arbeid sleutelrollen vervullen.

De jury spreekt van een relevant onderzoek met een verneuwende toepassing van de theorie. Hierbij is op een gedetailleerde maar toch inzichtelijke en goed gestructureerde manier de praktijk en theorie naast elkaar zijn gezet om tot een duidelijk oordeel te komen.

Klik hier voor de afstudeerscriptie van Erik Koopman.

In het Ulbo de Sitter-kennisinstituut werken leden samen aan het vergroten van productiviteit en betrokkenheid van kenniswerkers. Autonomie, complexiteitsreductie en menselijke maat zijn daarbij belangrijke pijlers. Het kennisinstituut wil vernieuwende en duurzame organisatieoplossingen bieden, en gaat uit van radicaal anders organiseren in een tijd die daar sociaal-economisch om vraagt. 

Deel deze pagina
  • Erik Koopman
    Erik Koopman
    adviseur