Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

Alinda van Bruggen
23-1-2018

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

 

 

Lees verder

 

Het artikel is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd op www.politiekeambtsdragers.nl  en op www.lokaledemocratie.nl