Het European Institute of Public Administration

Harry ter Braak
28-6-2017

Het European Institute of Public Administration is een leidend centrum voor Europese integratie en public management, opgericht in 1981 en gezeteld in Maastricht. Behalve bijvoorbeeld de opleidingen (met 12.000 deelnemers jaarlijks) die het over Europa en haar instituties organiseert, organiseert het instituut ook om de twee jaar een Europees Public Sector Award voor innovatieve projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De projecten zijn vaak zeer de moeite waard. Voor diegenen die zich willen oriënteren op wat Europa te bieden heeft en willen leren hoe je je het beste kan bewegen in Europa is veel kennis te halen bij EPSA. Met de prijs wil men de beste en meest innovatieve en efficiënte overheden (en diens bestuurders en managers) bij elkaar brengen en ertoe bijdragen dat hun innovaties erkend, gewaardeerd en verspreid worden en anderen er van kunnen leren.

Harry ter Braak mag voor de tweede keer als beoordelaar deelnemen in het internationale gezelschap van 'evaluaters' om te bepalen welke projecten de prijs verdienen. Honderdvijftig projecten, ingediend door 30 landen, passeerden de revue. Nadat de evaluaters het eens zijn geworden over de beste vier projecten per categorie, worden ze in de praktijk bezocht door de bureauorganisatie van EPSA, om vast te stellen of ze ook werkelijk zo worden of zijn uitgevoerd als beschreven. Daarna bepaalt de jury welk project de prijs mag ontvangen. Op 20 tot 22 november vindt dan de prijsuitreiking plaats in Maastricht. Tijdens dat evenement zullen er ook workshops zijn over de projecten. Het niveau van de projecten is zeer verschillend, maar er zitten een aantal echt mooie projecten bij waar andere overheden, ook in Nederland, veel van kunnen leren. Nederland heeft in het verleden het genoegen gehad prijzen te ontvangen in deze competitie, zoals voor de jeugdzorg in Amsterdam 2 jaar geleden.