Terug naar Actueel

Bouwen aan vertrouwen; een interessante ervaring

17-10-2017

Er is vandaag de dag een hoogst actuele ontwikkeling als het gaat om ‘vertrouwen’. Want met het uitbrengen van het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” krijgt Nederland een nieuwe regering. Voor het aantredend kabinet is het motto ook op zichzelf van toepassing, zo mogen wij als burgers van Nederland verwachten. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk in een team, bouwen aan vertrouwen?

Een week of drie geleden leidde ik een 24-uurssessie van een aantal algemeen directeuren van grote uitvoeringsorganisaties in het toezicht, die samen aan de lat staan om een gezamenlijke klus te klaren. Essentieel is daarvoor dat ze – zonder een onderlinge hiërarchische relatie of andere afhankelijkheid – weten te komen tot een benadering waarbij ze elkaar tot steun zijn, en waarmee ze de kans vergroten om écht maatschappelijk ‘impact’ te hebben in het werk waarvoor ze zijn opgericht.

De eerste middag en avond blijkt al heel duidelijk, afgaand op de inhoudelijk lastige kwesties die hen allen raken, hoe belangrijk het is dat in ieder geval op het topniveau van de verschillende zelfstandig opererende organisaties de directeuren op één lijn komen te zitten als het gaat om de belangrijkste vraagstukken. Bij gebreke daaraan, zo constateren ze, staat eigenlijk iedereen op achterstand. Voor de verschillende organisaties is het van groot belang dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door bijvoorbeeld soms internationaal opererende ondernemingen.

We constateren dat er een opgave ligt voor elk van de directeuren om te ‘bouwen aan vertrouwen’. Zonder dat lopen ze allen het risicio in een ‘zero – sum game’ te belanden, waarbij de ‘winst’ van de één, het ‘verlies’ van de ander betekent. Maar hoe doe je dat nu precies? De volgende ochtend pakken we dat op, en speelt zich een uiterst interessant tafereel zich af. In een ‘ongewoon goed gesprek’, met een aantal tevoren afgesproken condities, ontstaat tussen de verschillende duo’s een bijzondere vorm van openhartigheid, waarvoor in een reguliere context kennelijk nooit plaats is. Op zowel professioneel, als ook collegiaal én persoonlijk niveau komen de verschillende directeuren dichter bij elkaar dan ooit daarvoor. Bij het uitwisselen van wat de duo’s licht steeds één van hen toe hoe de ander er in zit. En dat heeft impact: ieder zet de ander op betrokken wijze zodanig neer dat ze allen met ongelofelijk veel aandacht, compassie en begrip zich in elkaars situatie verplaatsen. Het effect op de groep als geheel is een enorme boost in het vertrouwen dat ze in gezamenlijkheid hun grote klus kunnen klaren.

Deel deze pagina