Terug naar Actueel

WagenaarHoes verwelkomt nieuwe adviseurs

1-9-2017

Per 1 september zijn Marion van de Vorst, Jostein van Vliet en Mark de Vries als adviseur verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies. Zij brengen een ruime en gevarieerde advieservaring mee.

 

MarionMarion van de Vorst (1966) combineert als oud-journalist, trainer/coach en bestuurskundige een nieuwsgierige en betrokken houding met een sterk analytisch vermogen. Door haar organisatie- en mensenkennis is ze in staat scherp waar te nemen op allerlei niveaus. In complexe vraagstukken weet ze de kern te ontwarren en daar de juiste interventies op te plegen.

Marion is een ervaren procesbegeleider en heeft vele groepen verder gebracht met hun prestaties. Dan wel met hun vorming als team, dan wel met hun inhoudelijke ambities binnen de organisatie. Ook heeft ze vele MT’s begeleid. Ze heeft een groot scala aan interventies tot haar beschikking door de vele vakopleidingen die ze heeft gevolgd. Ze heeft lef en durft vanzelfsprekendheden onder de loep te nemen.

Ook is Marion een ervaren coach voor individuele leidinggevenden. De directeuren die door haar zijn gecoacht noemen haar scherpzinnigheid, warmte en directheid als belangrijkste eigenschappen voor het succes in hun traject. Door haar jarenlange ervaring als manager binnen en buiten de overheid kent zij de dilemma’s waar leidinggevenden mee worstelen als geen ander.

 

Jostein

Jostein van Vliet (1983) is van huis uit sociaal- en organisatiepsycholoog.  Vanuit de visie dat er alleen wat verandert als mensen daadwerkelijk iets anders gaan doen begeleidt hij verandertrajecten. Van richting zoeken naar een heldere koers, van strategie naar uitvoering, en van beperkingen naar nieuwe mogelijkheden. Klanten herkennen hem aan zijn stijl van steeds weer nieuwsgierig kijken en vragen stellen, verrassende verbanden leggen en zo beweging veroorzaken. Jostein van Vliet is analytisch, mensgericht en omgevingsbewust, en hoort van zijn klanten terug dat hij nét het andere perspectief en het verrassende inzicht weet te brengen.

 

Vanuit zijn gedegen opleiding als interventiekundige heeft hij een brede basis om te creëren wat nodig is om organisatievraagstukken te helpen oplossen.

Bijvoorbeeld door als (team)coach de voorwaarden te scheppen voor een goede samenwerking. Door ambities te helpen vertalen in een uitvoerbare strategie en daar een goede sturing op resultaten voor in te richten. Of besluitvorming te verhelderen door met leerinterventies en evaluaties boven tafel te krijgen die nodig is.

Met zijn ervaring bij overheid en bedrijfsleven weet hij het verschil te overbruggen tussen wat mensen zeggen dat ze willen bereiken, en het daadwerkelijk realiseren van hun ambitie. Door die ambitie te helpen uitkristalliseren, helderheid te brengen in wat er voor nodig is, en op zoek te gaan naar onderliggende patronen die daarbij helpen of hinderen. En soms ook gewoon door met energie en focus voortgang te maken op een taai probleem.

 

Mark

Mark de Vries (1966) heeft al sinds de start van zijn loopbaan een rode draad in zijn werk: het optimaal benutten van het talent van professionals in organisaties. Het samenspel tussen herkennen, benutten en ontwikkelen van talenten van professionals enerzijds en vormgeven aan organisaties waarin hun talenten benut worden anderzijds, is wat hem drijft. Mark heeft een ruime ervaring op operationeel en strategisch niveau in diverse organisaties in zowel de publieke als de commerciële sector. Dat maakt hem tot een goede gesprekspartner en adviseur als het gaat om arbeidsmarktdynamiek en het verbeteren van prestaties en ontwikkeling van mensen en organisaties. Als projectleider heeft hij ervaring in verschillende grote projecten rond intergemeentelijke samenwerking en shared services.

Hij heeft teams en organisaties begeleid in het inzichtelijk maken van verwachtingen van de diverse bestuurlijke en ambtelijke belanghebbenden en de doorvertaling daarvan naar de praktijk.

Mark is een enthousiaste, energieke en gedreven adviseur, die uitgaat van het beter benutten van bestaande situaties voordat hij kijkt naar de aanpassing daarvan. Hij gaat gevoelige punten niet uit de weg en beoogt werkomgevingen te creëren waar mensen de veiligheid voelen om de verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij hun rol, ook waar deze in toenemende mate gericht is op regie en netwerkend partnerschap.

Wij zijn heel blij hen in ons team te kunnen verwelkomen.

 

 

Deel deze pagina