Harry ter Braak
12-7-2017

Harry ter Braak wordt de onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft met ingang van 1 augustus 2017. De raad geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders in Delft. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Dat zijn: De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijkt de adviesraad door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren zij zich op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Harry Ter Braak

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Delft zo goed als mogelijk mee kan doen.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen. Op deze site vindt u informatie over de inzet van de adviesraad en over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente, inclusief de reactie van de gemeente daarop.