Terug naar Actueel

Een korte visie op leidinggeven

Rob Wagenaar
8-4-2017

Een beste wijze van leidinggeven is sterk afhankelijk van de context, de opgave ("de bedoeling") van de organisatie, de mensen met wie wordt gewerkt en ook gebonden aan het tijdsgewricht en de vigerende cultuur. Er is dus in absolute zin geen optimale manier van leidinggeven. Er zijn wel duidingen en richting te geven aan het huidige tijdsgewricht, onze Nederlandse cultuur en de mensen met wie we nu moeten werken.

De ontwikkelingen, maatschappelijk in organisaties en voor de mensen die hun werk in organisatieverband verrichten, zijn de laatste jaren aanzienlijk en wellicht al lang niet meer zo pregnant geweest. Komend van een technocratische, mechanistische wijze van organiseren en een dito visie op de werkend mens, is er nu massieve bewustwording over: het kan en moet anders. Met schrijvers als Semler, Laloux, Hart, met concepten als holacratie en zelfsturing en met professionals die geheel anders in hun werkend leven staan als 10 -20 jaar terug, komen de klassieke visies op leidinggeven in een heel ander licht te staan. Ons bureau is sterk georiënteerd op deze nieuwe wijze van leiding en leidinggeven en brengt dat in vele verschillende opzichten dagelijks in de praktijk.  In onze advies - en ontwikkelingstrajecten, in onze trainingen/opleidingen, bij het coachen en teambuilding. In het artikel werken wij deze gedachten verder uit, waaronder de introductie van een nieuw "model" dat op verschillende wijzen leidend kan zijn bij het vormgeven aan programma's

Deel deze pagina
  • Rob Wagenaar
    Rob Wagenaar
    adviseur