Systeemleren aan de hand van casuïstiek

20-12-2016

Wethouders Sociaal domein van grote en kleine gemeenten  en vertegenwoordigers van Rijk  en VNG bespreken aan de Strategische Casustafel periodiek  casussen uit de gemeentelijke praktijk waarin de gewenste aanpak schuurt met wet- en regelgeving. Doel daarvan is systeemleren: het identificeren van mogelijke verbeterpunten in het systeem en het vinden van oplossingen daarvoor.

Lees verder in het artikel dat verscheen in Sociaal Bestek 2016, nr 6.