Gesprekstafels over de raadspraktijk

Raad in beraad

Alinda van Bruggen
18-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal bijeenkomsten voor raadsleden aangeboden. 

In deze bijeenkomsten gaan raadsleden met elkaar in gesprek over praktijksituaties. Aan de hand van eigen (lokale) casuïstiek of dilemma’s  bespreken raadsleden thema’s die te maken hebben met de vraag hoe je je rol als raadslid effectief kunt invullen. Het gaat om hoe je omgaat met thema’s als:
* Signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band bereiken;
* Eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven;
* Maatschappelijke druk;
* De sturing op regionale samenwerkingsverbanden.

De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende gemeente(n) voorbereid en begeleid door ervaren adviseurs van WagenaarHoes.

Meer informatie is te vinden op deze link ‘Raad in Beraad’. Daarin staat ook aangegeven hoe u zich kunt opgeven voor een intakegesprek.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie